مشخصات تیم
نام تیم: موناکو
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: فرانسه
شهر: موناکو
استادیوم اختصاصی: لویی دوم
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷