مشخصات تیم
نام تیم: بایرلورکوزن
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: آلمان
شهر: لورکوزن
استادیوم اختصاصی: بای آرنا
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸