مشخصات تیم
نام تیم: نساجی مازندران
نوع تیم: باشگاهی
قاره: آسیا
کشور: ایران
شهر: قائم شهر
استادیوم اختصاصی: شهید وطنی
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸