مشخصات تیم
نام تیم: خنک
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: بلژیک
شهر: گنت
استادیوم اختصاصی: بروکسل
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸