مشخصات تیم
نام تیم: ناپولی
نوع تیم: باشگاهی
قاره: اروپا
کشور: ایتالیا
شهر: ناپل
استادیوم اختصاصی: سن پائولو
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸