مشخصات تیم
نام تیم: عربستان سعودی
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: عربستان سعودی
شهر: ریاض
استادیوم اختصاصی: ریاض
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸