مشخصات تیم
نام تیم: ازبکستان
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: ازبکستان
شهر: تاشکند
استادیوم اختصاصی: تاشکند
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸ سال ۱۳۹۷