مشخصات تیم
نام تیم: ژاپن
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: ژاپن
شهر: توکیو
استادیوم اختصاصی: توکیو
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸