مشخصات تیم
نام تیم: ویتنام
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: ویتنام
شهر: هانوی
استادیوم اختصاصی: هانوی
توضیحات:

سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸