مشخصات تیم
نام تیم: لبنان
نوع تیم: ملی
قاره: آسیا
کشور: لبنان
شهر: بیروت
استادیوم اختصاصی: بیروت
توضیحات:
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸