مشخصات تیم
نام تیم: الشرطه عراق
نوع تیم: باشگاهی
قاره: آسیا
کشور: عراق
شهر: بغداد
استادیوم اختصاصی: بغداد
سوابق حضور تیم در رقابت های مختلف
سال ۱۳۹۸