مانتیس یکی از مهاجم ترین حشرات جهان است.
کد خبر: ۷۵۷۰۰۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۳