هر کیلوگرم مرغ بر اساس مصوبه کارگروه تنطیم بازار مازندران از فردا ۲۵ هزار تومان به دست مصرف کننده باید برسد.
کد خبر: ۷۵۷۲۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵