مادر شهیدان محمد تقی و محمد پای بست در صوفیان دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.
کد خبر: ۷۵۷۳۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۶