کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۳۶ در شرایط پاک قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۸۸۶۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷


وضعیت کیفیت هوای مشهد از ۲۴ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۹۶ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۸۵۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۴


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۷۰ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۸۴۲۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۳


مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در پی افزایش حجم آلاینده‌ها، کیفیت هوای روز دوشنبه کلانشهر مشهد آلوده و در وضعیت هشدار قرار گرفت.
کد خبر: ۷۶۸۱۶۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۷۴ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۸۰۲۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۷۲ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۷۸۹۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹


مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای روز جمعه مشهد با کاهش حجم آلاینده‌ها نسبت به دیروز در شرایط پاک قرار گرفت.
کد خبر: ۷۶۷۸۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۸


مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای مشهد هم اکنون در وضعیت سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۷۷۵۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۷


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۷۶ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۷۶۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۶


مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای سه منطقه سرافرازان، سمزقند و شهید مفتح مشهد امروز چهارم اسفند ماه در وضعیت پاک قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۷۳۸۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴


وضعیت کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۷۰ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۷۲۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۷۴ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۷۱۴۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲


کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۸۷ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۶۹۶۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۳۰


کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۹۸ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۶۸۴۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۹


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۱۱۸ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۶۷۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸


کیفیت هوای مشهد از ۲۴ ساعت گذشته تاکنون با عدد شاخص کلی ۹۴ در شرایط سالم قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۶۶۰۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷


مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای مشهد در شرایط سالم قرار گرفته است.
کد خبر: ۷۶۶۳۴۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۵


مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوای مشهد در وضعیت هشدار و آلوده قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۶۳۱۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۴


مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: وضعیت کیفیت هوا در اکثر مناطق مشهد "سالم" است.
کد خبر: ۷۶۶۱۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۳


مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: هم اکنون کیفیت هوای هفت منطقه در مشهد در وضعیت هشدار قرار دارد.
کد خبر: ۷۶۶۱۰۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۲