آخرین جلسه رسیدگی به پرونده رییس پیشین سازمان خصوصی سازی امروز برگزار شد.
کد خبر: ۷۶۲۵۴۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱


در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده پوری‌حسینی مطرح شد؛
هفتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رئیس اسبق سازمان خصوصی سازی امروز برگزار شد.
کد خبر: ۷۶۰۴۱۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲


پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات رییس پیشین سازمان خصوصی سازی امروز به ریاست قاضی جواهری برگزار شد.
کد خبر: ۷۵۹۶۲۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۵


در جلسه دادگاه «پوری حسینی» مطرح شد؛
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رییس اسبق سازمان خصوصی سازی امروز برگزار شد.
کد خبر: ۷۵۸۳۸۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵


دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پوری حسینی رییس پیشین سازمان خصوصی سازی امروز برگزار شد.
کد خبر: ۷۵۸۰۳۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲


در نخستین جلسه دادگاه «پوری حسینی» مطرح شد؛
نخستین جلسه دادگاه پرونده «پوری حسینی» امروز برگزار شد.
کد خبر: ۷۵۷۷۶۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰