تولید شیرخشک
معاون وزیرجهاد گفت: سال گذشته بیش از ۱۸۵ هزار تن شیرخشک تولید کردیم که حدود ۹۵ هزار تن آن به سایر نقاط دنیا صادر شد.
کد خبر: ۸۷۳۴۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

رئیس هیئت مدیره انجمن شیرخشک گفت: با توجه به دپوی ۵۰ هزارتن شیرخشک در کارخانجات انتظار می‌رود که اصلاح ارزش پایه گمرکی صورت بگیرد.
کد خبر: ۸۷۲۵۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: پیش بینی می شود که تولید شیرخشک تا پایان سال به مرز ۳۰۰ هزار تن برسد.
کد خبر: ۸۷۲۰۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک صنعتی گفت: بنابر آمار تولید ماهیانه شیر خشک به ۱۸ تا ۲۰ هرار تن رسیده است.
کد خبر: ۸۷۱۷۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار امکان تامین ۱۰۰ درصد شیرخشک پایه نوزاد در داخل وجود دارد و مشکلی در این زمینه نداریم.
کد خبر: ۸۷۰۹۳۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۳

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار ماهیانه ۶ هزار تن شیرخشک در کشور مصرف می‌شود.
کد خبر: ۸۷۰۶۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: قیمت کنونی شیرخشک نوزاد در بازار یک سوم نرخ واقعی است و با نرخ شیرخشک جهانی اختلاف معناداری دارد که همین امر علت اصلی قاچاق محسوب می‌شود.
کد خبر: ۸۷۰۵۰۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۷

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به افزایش حجم تولید در ماه‌های اخیر، بیش از ۴۵ هزارتن شیرخشک در کارخانجات دپو شده است.
کد خبر: ۸۷۰۰۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۰

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار سالانه ۸۰ هزار تن شیرخشک مورد نیاز کشور است.
کد خبر: ۸۶۹۷۹۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با تخصیص ارز به موقع برای واردات مواد اولیه، پتانسیل تولید ۱۰۰ درصد شیرخشک نوزاد در داخل وجود دارد.
کد خبر: ۸۶۹۶۶۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: براساس آمار تولید ماهانه شیرخشک از ۲۰ هزار تن فراتر رفته که با احتساب نیاز بازار داخل ۱۳ تا ۱۴ هزار تن مازاد بر نیاز است.
کد خبر: ۸۶۸۷۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیرخشک تا پایان سال به ۱۵۰ هزار تن برسد که بیش از ۲ برابر نیاز کشور است.
کد خبر: ۸۶۷۵۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی:
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیرخشک تا پایان سال به ۱۵۰ هزارتن برسد، درحالیکه حداکثر مصرف داخل ۷۰ هزارتن است.
کد خبر: ۸۶۶۶۵۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۲

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: قیمت هر قوطی شیرخشک حدود ۷۰ هزار تومان بود که اکنون به ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان رسیده است..
کد خبر: ۸۶۶۴۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آخرین آمار، دپوی شیرخشک در کارخانجات به ۴۴ هزارتن رسیده است که هرچه سریع‌تر باید تمهیداتی اتخاذ شود.
کد خبر: ۸۶۵۲۸۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: هم اکنون ۱۰۰ درصد شیرخشک پایه نوزاد در داخل کشور قابل تامین است.
کد خبر: ۸۶۴۸۶۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار ماهانه بیش از ۲۰ هزارتن شیرخشک در کشور تولید می‌شود که این میزان مازاد بر نیاز کشور است.
کد خبر: ۸۶۴۴۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: هم‌اکنون موجودی تمامی برند‌های داخلی شیر خشک نسبت به دو ماه قبل بهتر شده است.
کد خبر: ۸۶۳۸۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۶

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار سالانه ۸۰ هزارتن شیرخشک در داخل مصرف می‌شود که میزان تولید ۱۴۰ تا ۱۷۰ هزارتن بالاتر از این رقم است.
کد خبر: ۸۶۳۱۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۷

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک گفت: ماهانه بیش از ۲۰ هزارتن شیرخشک در کشور تولید می شود.
کد خبر: ۸۶۲۴۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

۱۲۳۴