سردترین نقطه
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بامداد امروز، شهرکرد دومین روز متوالی به عنوان سردترین مرکز استان در کشور ثبت شد.
کد خبر: ۸۷۰۶۵۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

بن یا یک درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه استان در شبانه روز گذشته ثبت شد.
کد خبر: ۸۷۰۲۷۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

بامداد امروز دوشنبه دزک با ۲ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری ثبت شد.
کد خبر: ۸۶۹۳۳۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۸

بامداد امروز شنبه شهرکرد با دمای منفی یک درجه سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شد.
کد خبر: ۸۶۹۱۸۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

امروز سه شنبه بلداجی با دمای منفی ۱۳ درجه سردترین نقطه استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد.
کد خبر: ۸۶۸۹۱۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

بامداد امروز شنبه فارسان با دمای ۳ درجه زیرصفر سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری گزارش شد.
کد خبر: ۸۶۸۶۵۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

بامداد امروز چهارشنبه کوهرنگ با ۱۰ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.
کد خبر: ۸۶۸۴۳۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۶

بامداد امروز سه شنبه کوهرنگ با ۷ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.
کد خبر: ۸۶۸۳۴۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

بامداد امروز یکشنبه فارسان با ۴ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.
کد خبر: ۸۶۷۱۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۹

بلداجی با ۳ درجه زیر صفر سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری ثبت شد.
کد خبر: ۸۶۶۹۳۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

بامداد امروز چهارشنبه شهرکرد با ۸ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مرکز در کشور اعلام شد.
کد خبر: ۸۶۶۸۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

بامداد امروز سه شنبه کوهرنگ با ۱۰ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.
کد خبر: ۸۶۶۲۵۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

بامداد امروز دوشنبه کوهرنگ با ۱۸ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه کشور اعلام شد.
کد خبر: ۸۶۶۱۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

بامداد امروز شنبه کوهرنگ با ۱۰ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.
کد خبر: ۸۶۶۰۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

بامداد امروز جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲ شهرستان کوهرنگ با دمای چهار درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه در چهارمحال و بختیاری به ثبت رسید.
کد خبر: ۸۶۵۹۵۴۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۳

بامداد امروز بن با ۵ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری است.
کد خبر: ۸۶۵۷۸۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

کوهرنگ با دمای ۴ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری بود.
کد خبر: ۸۶۵۵۱۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۸

بامداد امروز دوآب صمصامی با دمای یک درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری بود.
کد خبر: ۸۶۵۴۳۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۷

بلداجی با ۳ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین نقطه چهارمحال و بختیاری ثبت شد.
کد خبر: ۸۶۵۱۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳

بامداد امروز شهرکرد با دمای ۱۰ درجه سانتی گراد زیر صفر سردترین مرکز استان در کشور ثبت شد.
کد خبر: ۸۶۵۰۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲