برگ سبز چای
مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: با توجه به سرانه مصرف چای و تولید داخل، حداکثر نیاز واردات تا پایان سال ۳۸ هزار تن است.
کد خبر: ۸۷۷۸۰۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۵

رئیس سازمان چای کشور از فعالیت ۷۸ کارخانه چایسازی در استان‌های شمالی خبر داد.
کد خبر: ۸۴۹۹۵۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: از ابتدای فصل برداشت ۷۹ هزارتن برگ سبز چای به ارزش ۱۳۲۵ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.
کد خبر: ۸۷۷۴۸۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: براساس آخرین آمار ۶۶ هزارتن برگ سبز چای با ارزش ۱۱۲۲ میلیارد تومان از چایکاران‌خریداری شده است.
کد خبر: ۸۷۶۸۸۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

رئیس سازمان چای پیش بینی کرد در صورت مساعد بودن شرایط جوی، حدود ۴۰ هزار تن برگ سبز چای در چین تابستانه برداشت شود.
کد خبر: ۸۷۶۷۵۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار تاکنون حدود ۳۹۰ میلیارد تومان از بهای برگ سبز خریداری شده معادل ۳۷ درصد مطالبات چایکاران پرداخت شده است.
کد خبر: ۸۷۶۳۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

چین تابستانه برگ سبز چای در استان‌های گیلان و مازندران آغاز شده است.
کد خبر: ۸۷۶۲۸۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

رئیس سازمان چای کشور گفت: تاکنون سه هزار و ۴۶۷ میلیارد ریال از مطالبات چایکاران پرداخت شده و بخشی دیگر این مطالبات هفته آینده پرداخت می‌شود.
کد خبر: ۸۷۶۱۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: با توجه به گرمای هوا پیش‌بینی می‌شود که برداشت چین دوم برگ سبز چای از ابتدای تیرماه آغاز شود.
کد خبر: ۸۷۵۹۴۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: از ابتدای فصل برداشت در مجموع ۵۲ هزار تن با ارزش بالغ بر ۸۵۰ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.
کد خبر: ۸۷۵۵۴۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار از مجموع برگ سبز چای خریداری شده، ۱۱ هزار و ۷۰۰ تن چای خشک استحصال شده است.
کد خبر: ۸۷۵۰۳۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۷

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار ۵۱ هزار و ۸۹۲ تن برگ سبز چای با ارزش ۹۰۲ میلیارد تومان از چایکاران خریداری شده است.
کد خبر: ۸۷۴۷۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

رئیس سازمان چای کشور گفت: بیش از ۵۱ هزار تن برگ سبز چای از آغاز چین بهاره تاکنون از باغ‌های گیلان و مازندران برداشت شده است.
کد خبر: ۸۷۴۳۲۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۵۰ هزارتن برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده است.
کد خبر: ۸۷۴۱۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

رئیس سازمان چای کشور از خرید ۳۱ هزار و ۱۷۷ تن برگ سبز چای از چایکاران شمال در چین بهاره امسال خبر داد.
کد خبر: ۸۷۳۵۰۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

مدیراجرایی سندیکای چای با بیان اینکه قیمت جدید چای مشخص شده است، گفت: قیمت کنونی هرکیلو چای برای مصرف کننده از ۵۰ هزارتومان تا ۴۰۰ هزارتومان است.
کد خبر: ۸۷۳۴۶۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

رئیس سازمان چای کشور گفت: بیش از ۶ هزار تن برگ سبز چای از آغاز چین بهاره تاکنون برداشت شده است.
کد خبر: ۸۷۲۷۸۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

مدیر اجرایی سندیکای چای گفت: بنابر آمار بیش از ۱۳۰ کارخانه چای‌سازی مشغول خرید تضمینی برگ سبز و تولید چای هستند.
کد خبر: ۸۷۲۷۷۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

مدیراجرایی سندیکای چای گفت: برآورد می‌شود که تولید چای خشک بین ۲۸ تا ۳۰ هزار تن باشد.
کد خبر: ۸۷۱۴۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

رئیس سازمان چای کشور از اعلام نرخ جدید خرید تضمینی برگ سبز چای خبر داد.
کد خبر: ۸۷۰۸۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۲