روزنامه شوت - ۷ آبان
کد خبر: ۷۵۴۰۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


روزنامه پرسپولیس - ۷ آبان
کد خبر: ۷۵۴۰۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


روزنامه استقلال - ۶ آبان
کد خبر: ۷۵۳۹۰۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


خبر ورزشی - ۶ آبان
کد خبر: ۷۵۳۸۷۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


روزنامه پرسپولیس - ۶ آبان
کد خبر: ۷۵۳۸۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


روزنامه گل - ۶ آبان
کد خبر: ۷۵۳۸۷۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


ابرار ورزشی - ۶ آبان
کد خبر: ۷۵۳۸۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


روزنامه هدف - ۶ آبان
کد خبر: ۷۵۳۸۷۵۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


فرهیختگان ورزشی - ۶ آبان
کد خبر: ۷۵۳۸۷۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


خراسان ورزشی - ۶ آبان
کد خبر: ۷۵۳۸۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


ایران ورزشی - ۶ آبان
کد خبر: ۷۵۳۸۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


روزنامه شوت - ۶ آبان
کد خبر: ۷۵۳۸۷۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


فوتبال اصفهان - ۶ آبان
کد خبر: ۷۵۳۸۷۵۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


صدای سپاهان - ۶ آبان
کد خبر: ۷۵۳۸۷۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


روزنامه فوتبالز - ۶ آبان
کد خبر: ۷۵۳۸۷۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


روزنامه شهرآرا - ۶ آبان
کد خبر: ۷۵۳۸۷۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


روزنامه استقلال - ۵ آبان
کد خبر: ۷۵۳۸۰۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


روزنامه‌های ورزشی ۶ آبان؛
تصویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی امروز به رشته‌های مختلف ورزشی اختصاص یافته است.
کد خبر: ۷۵۳۷۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


ابرار ورزشی - ۵ آبان
کد خبر: ۷۵۳۷۴۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


روزنامه پرسپولیس - ۵ آبان
کد خبر: ۷۵۳۷۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵