برچسب :

سوره بقره

خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۴۵۳۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۳


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۳۴۵۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۲۵۳۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۶


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۲۵۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۲۴۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۲۲۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۱۹۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲


تلاوت مجلسی آیات 148-157 سوره بقره انور شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۹۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۶


تلاوت مجلسی آیات 1-45سوره طه توسط شحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۳۰


تلاوت مجلسی آیات7-17 سوره غافرشحات محمد انور قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴


تلاوت مجلسی آیات 264 - 282 سوره بقره محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱


تلاوت مجلسی آیات بقره 234-257 سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۷۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات199-229 سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی قایل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات164-190 سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۷۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 114 - 150سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷


فایل صوتی تلاوت مجلسی آیات 71 - 101 سوره بقره توسط محمد محمود طبلاوی قابل دریافت است.
کد خبر: ۶۳۱۸۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۱۷۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۱۷۳۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۱۵۶۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۹


خواندن معنا و تفسير آيات قرآن كريم، به فهم درست آن و عملی كردن دستورات الهی در زندگی‌مان كمک می‌كند.
کد خبر: ۶۳۱۵۲۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸