بهای نفت
بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی شاهد روند نزولی بود.
کد خبر: ۸۷۷۸۴۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۵

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی شاهد روند صعودی بود.
کد خبر: ۸۷۷۵۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی شاهد روندی نزولی بود.
کد خبر: ۸۷۷۴۴۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

چشم بازار انرژی بر انتخابات ایران؛
بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی شاهد کاهش یک درصدی بود.
کد خبر: ۸۷۷۳۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

درپی تنش‌ها در غرب آسیا و تحولات چین و آمریکا، بهای نفت به بالاترین میزان خود در ۲ ماه گذشته رسید.
کد خبر: ۸۷۶۸۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار جهانی شاهد رشد ۲ درصدی بود.
کد خبر: ۸۷۶۸۳۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۱

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی کاهش یک درصدی را تجربه کرد.
کد خبر: ۸۷۶۴۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۵

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی شاهد رشد بود.
کد خبر: ۸۷۵۹۳۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی شاهد جهش ۲ درصدی بود.
کد خبر: ۸۷۵۸۵۸۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۸

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی شاهد کاهش بود.
کد خبر: ۸۷۵۶۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۵

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی شاهد روند صعودی بود.
کد خبر: ۸۷۵۵۲۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی شاهد افزایش بود.
کد خبر: ۸۷۵۴۳۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی شاهد جهش ۳ درصدی بود.
کد خبر: ۸۷۵۳۵۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۱

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی بار دیگر شاهد روند نزولی بود.
کد خبر: ۸۷۵۱۱۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۸

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی شاهد کاهش یک درصدی بود.
کد خبر: ۸۷۴۹۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۵

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار جهانی شاهد کاهش شدید بود.
کد خبر: ۸۷۴۸۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۴

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی شاهد کاهش بود.
کد خبر: ۸۷۴۵۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی شاهد افزایش محسوس بود.
کد خبر: ۸۷۴۴۵۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸

بهای طلای سیاه در معاملات امروز بازار انرژی شاهد جهش یک درصدی بود.
کد خبر: ۸۷۴۳۶۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷

بهای طلای سیاه پس از چندین روز روند نزولی امروز شاهد جهش یک درصدی بود.
کد خبر: ۸۷۴۱۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۴