ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۳۰ مهر ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ سی اُم مهر ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۵۳۳۴۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰


رسانه‌های اروپایی به تازگی ویدیویی از ۱۰ مسابقه فوتبال که در شرایط آب و هوایی متفاوتی برگزار شده است را منتشر کرده اند.
کد خبر: ۷۵۳۰۷۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


به تازگی فیلمی از گل‌های زیبای فوتبالی در فضای مجازی منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۲۹۶۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


فیلمی از عجیب‌ترین گل‌های تاریخ فوتبال در رسانه‌های اروپایی منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۶۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴


فیلمی از هیجان اسکی کردن در کوهستان را تماشا کنید.
کد خبر: ۷۵۰۹۲۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۸


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۳ مهر ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ سوم مهر ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۹۹۸۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۰۳


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۲۹ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ بیست و نهم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۹۷۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۲۷ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ بیست و هفتم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۹۳۶۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۲۴ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ بیست و چهارم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۹۲۲۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۴


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۲۲ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ بیست و دوم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۸۹۶۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۲


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۲۰ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ بیستم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۸۷۸۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۰


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۱۸ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ هجدهم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۸۴۶۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۱۷ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ هفدهم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۸۴۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۱۵ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ پانزدهم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۸۰۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۵


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۱۳ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ سیزدهم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۷۹۷۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۱۲ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۷۸۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۲


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۱۱ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ یازدهم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۷۷۶۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۱


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۱۰ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ دهم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۷۵۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۰


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۶ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ ششم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۷۲۶۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۶


ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه - ۵ شهریور ۹۹؛
اخبار حاشیه‌ای ورزش ایران و جهان، مورخ پنجم شهریور ماه ۱۳۹۹ را در بسته خبری ورزش‌گردی در ۹۰ ثانیه ببینید.
کد خبر: ۷۴۷۱۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۵