طنین صدای قطرات باران ؛شادی را مهمان دل مردم مهاباد کرد
کد خبر: ۶۳۰۲۸۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز شنبه 6 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۹۸۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۶


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز جمعه 5 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۹۷۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۵


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز پنجشنبه 4 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۹۶۹۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۴


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز چهارشنبه 3 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۹۵۷۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۳


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز سه شنبه 2 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۹۴۱۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۲


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز دوشنبه 1 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۹۲۵۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۱


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز یکشنبه 30 مهر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۹۱۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۳۰


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز شنبه 29 مهر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۸۹۴۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۹


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز پنجشنبه 27 مهر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۸۷۳۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۷


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز چهارشنبه 26 مهر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۸۶۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز سه شنبه 25 مهر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۸۴۶۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۵


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز دوشنبه 24 مهر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۸۳۳۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۴


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز یکشنبه 23 مهر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۸۱۶۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۳


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز شنبه 22 مهر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۸۰۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز پنجشنبه 20 مهر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۷۷۸۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۰


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز سه شنبه 18 مهر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۷۵۳۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز دوشنبه 17 مهر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۷۳۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۷


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز یکشنبه 16 مهر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۷۱۸۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۶


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز شنبه 15 مهر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۲۷۰۵۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵