وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز یکشنبه 5 آذر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۳۷۵۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۵


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز شنبه 4 آذر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۳۵۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۴


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز پنجشنبه 2 آذر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۳۳۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۲


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز چهارشنبه 1 آذر ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۳۲۰۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۱


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز دوشنبه 29 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۲۹۴۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز شنبه 27 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۲۷۱۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۷


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز پنجشنبه 25 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۲۵۰۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۵


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز چهارشنبه 24 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۲۳۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز سه شنبه 23 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۲۲۲۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۳


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز دوشنبه 22 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۲۰۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲


برای اولین بار درسال ۹۶ دمای هوای اراک به زیر صفر رفت.
کد خبر: ۶۳۲۰۰۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۲


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز یکشنبه 21 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۱۸۸۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز شنبه 20 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۱۷۴۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز چهارشنبه 17 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۱۴۴۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز دوشنبه 15 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۱۱۳۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۵


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز شنبه 13 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۰۸۵۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۳


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز جمعه 12 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۰۷۱۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۲


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز پنجشنبه 11 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۰۶۱۲۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۱


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز چهارشنبه 10 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۰۵۱۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۰


وضعیت آب و هوای استان اردبیل امروز سه شنبه 9 آبان ماه 96 به شرح زیر است.
کد خبر: ۶۳۰۳۴۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۰۹