کیفیت هوا
شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۵۶ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۳۵۹۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۸

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال امروز با میانگین ۶۰ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد
کد خبر: ۸۷۳۵۳۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: کیفیت هوا ی کلانشهر مشهد امروز چهارشنبه در بیست و ششمین روز اردیبهشت ۱۴۰۳ در پی بارندگی باران دیشب و صبح امروز از شرایط ناسالم به سالم تغییر یافت.
کد خبر: ۸۷۳۴۶۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال امروز با میانگین ۱۳۴ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۳۴۶۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته و کیفیت هوا ی تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۸۷۳۴۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

کیفیت هوا ی بیرجند و نهبندان در وضعیت ناسالم قرار گرفت.
کد خبر: ۸۷۳۴۵۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۸۶ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۳۳۷۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۱۰۳ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۳۲۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۱۵۳ AQI وضعیت ناسالم برای عموم شهروندان را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۳۲۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۷۲ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۳۱۲۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۶۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۳۰۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۵ قرار گرفته و کیفیت هوا ی تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۸۷۲۹۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۶۱ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۲۹۹۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۱۱۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۸۷۲۹۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۸ قرار گرفته و کیفیت هوا ی تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۸۷۲۹۱۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۹

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۶ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۸۸ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۲۷۴۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۷

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۶۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد
کد خبر: ۸۷۲۶۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۶

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۴۴ AQI وضعیت پاک را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۲۶۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۵

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان با میانگین ۱۳۹ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۲۳۳۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۲ قرار گرفته و کیفیت هوا ی تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۸۷۲۳۲۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۱