کیفیت هوا
شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۵۶ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۱۹۷۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، میانگین کیفیت هوا ی پایتخت هم‌اکنون (۶ اردیبهشت) در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۸۷۱۹۷۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۶

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۵ قرار گرفته است و کیفیت هوا ی تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۸۷۱۷۵۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۴

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۶۵ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۱۷۰۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۲ ایستگاه سنجش فعال میانگین ۱۲۳ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۱۶۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۷ قرار گرفته و کیفیت هوا ی تهران در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۸۷۱۶۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۵۹ AQI وضعیت قابل قبول (سالم) را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۱۵۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۱

طبق اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۷ قرار گرفته و کیفیت هوا در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۸۷۱۴۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۳۰

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۵ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۷۰ وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۱۲۶۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۸

شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۵۴ قرار گرفته و هوای تهران در شرایط قابل قبول و در مرز پاکی است.
کد خبر: ۸۷۰۸۸۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال امروز با میانگین ۴۶ وضعیت پاک را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۰۹۶۸۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۴

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران میانگین کیفیت هوا ی پایتخت هم‌اکنون (۲۰ فروردین ماه) در شرایط قابل قبول است.
کد خبر: ۸۷۰۶۹۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون تهران ۴ روز هوای پاک داشته است.
کد خبر: ۸۷۰۵۴۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۶۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.
کد خبر: ۸۷۰۵۳۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه سنجش فعال با میانگین ۸۵ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۰۴۱۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

شاخص هوای کلان‌شهر اصفهان امروز سیزدهم فروردین ماه با میانگین ۱۲۲ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۷۰۲۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان امروز دهم فروردین با میانگین ۷۸ AQI در وضعیت قابل قبول (سالم) است.
کد خبر: ۸۷۰۰۴۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۰

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان امروز هشتم فروردین ماه با میانگین ۴۶ AQI برای سومین روز پیاپی وضعیت پاک را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۸۶۹۹۱۰۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۸

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان امروز هفتم فروردین ماه با میانگین ۴۴ AQI برای دومین روز پیاپی وضعیت پاک را نشان می‌دهد
کد خبر: ۸۶۹۸۵۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

شاخص کیفی هوای کلان‌شهر اصفهان در پنجمین روز بهار با میانگین ۷۶ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شد.
کد خبر: ۸۶۹۷۱۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۵