باشگاه ضرب‌المثل/64
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «تا بوق سگ» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۴۲۰۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۷


باشگاه ضرب‌المثل/ 63
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «هرچه کنی، به خود کنی/گر همه نیک و بد کنی» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۴۱۵۱۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۳


باشگاه ضرب‌المثل/ 62
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «حساب به دینار، بخشش به خروار» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۴۱۲۸۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۱۰


باشگاه ضرب‌المثل/ 61
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «فلانی خالی بسته» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۴۰۷۷۸۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۶


باشگاه ضرب‌المثل/ 60
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «کوه به کوه نمی‌رسد، ولی آدم به آدم می‌رسد» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۴۰۳۸۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۰۳


باشگاه ضرب‌المثل/ 59
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «جیک‌جیک مستونت بود، فکر زمستونت نبود» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۹۹۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۹


باشگاه ضرب‌المثل/ 58
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «نه شیر شتر، نه دیدار عرب» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۹۵۳۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۶


باشگاه ضرب‌المثل/ 57
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «آب پاکی را روی دست دیگری ریختن» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۹۰۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۲


باشگاه ضرب‌المثل/ 56
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «خروس بی‌محل» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۸۷۱۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۹


باشگاه ضرب‌المثل/ 55
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «از این ستون به آن ستون فرج است» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۸۳۱۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۵


باشگاه ضرب‌المثل/ 54
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «پا را اندازه گلیم خود دراز کردن» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۷۹۸۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۲


باشگاه ضرب‌المثل/ 53
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب المثل «هرکه بامش بیش، برفش بیشتر» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۷۵۱۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۸


باشگاه ضرب‌المثل/ 52
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌‌المثل «نان گدایی گاو خورد، دیگر به کار نرفت» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۷۱۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۵


باشگاه ضرب‌المثل/ 51
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «هر چیز که خوار آید، یک روز به کار آید» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۶۸۰۲۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۰۱


باشگاه ضرب‌المثل/ 50
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «کلاهش پس معرکه است» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۶۴۵۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۸


باشگاه ضرب‌المثل/ 49
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «بار الاغ را که بردارند، پالونش را هم به مقصد نمی‌رساند» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۵۹۸۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۴


باشگاه ضرب‌المثل/ 48
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «سرش را مثل کبک زیر برف کرده» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۵۶۲۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۱


باشگاه ضرب‌المثل/ 47
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «بزنم به تخته» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۵۱۰۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۷


باشگاه ضرب‌المثل/ 46
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «به رخ کشیدن» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۴۸۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۴


باشگاه ضرب‌المثل/ 45
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «به مشروطه‌اش رسیده» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۳۴۳۱۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۱۰