باشگاه ضرب‌المثل/ 104
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «قدر عافیت یکی داند که به مصیبتی گرفتار آید» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۹۵۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۷


باشگاه ضرب‌المثل/ 103
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «فکر نان باش که خربزه آب است» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۸۷۱۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۰


باشگاه ضرب‌المثل/ 102
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «رطب خورده، منع رطب چون کند؟» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۸۳۷۶۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۷


باشگاه ضرب‌المثل/ 101
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «آش شله قلمکار» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۷۴۷۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۳۱


باشگاه ضرب‌المثل/ 100
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «دروغش از دروازه تو نمی‌آید» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۶۸۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۷


باشگاه ضرب‌المثل/99
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «دست از ترنج نشناخت» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۶۵۱۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۴


باشگاه ضرب‌المثل/ 98
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «سرکه نقد به از حلوای نسیه» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۵۸۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۰


باشگاه ضرب‌المثل/ 97
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «فلانی دسته‌‌گل به آب داده» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۵۵۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷


باشگاه ضرب‌المثل/ 96
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «درخت هرچه بارش بیشتر، سرش پایین‌تر» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۵۰۵۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۳


باشگاه ضرب‌المثل/ 95
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «فلانی از اون هفت خط هاست» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۴۸۶۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۰


باشگاه ضرب‌المثل/ 94
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «از باد بهار بهره بردار» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۴۵۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۶


باشگاه ضرب‌المثل/ 93
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «با یک گل بهار نمی شه» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۴۱۱۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۸


باشگاه ضرب‌المثل/ 92
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «آستین نو، بخور پلو» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۳۸۴۴۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۵


باشگاه ضرب‌المثل/ 91
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «هرکه با نوح نشیند، چه غم از طوفانش» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۳۳۶۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۱


باشگاه ضرب‌المثل/ 90
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «گشتم صد و سی درّه، ندیدم آدم دو سره» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۲۹۵۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۸


باشگاه ضرب‌المثل/ 89
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «دوستی خاله خرسه» را می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۲۴۲۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۴


باشگاه ضرب‌المثل/ 88
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «برای ما آب ندارد، برای تو که نان دارد» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۲۱۰۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۱


باشگاه ضرب‌المثل/87
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «آشپز که دوتا شد، غذا یا شور می‌شود یا بی‌نمک» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۱۵۶۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۷


باشگاه ضرب‌المثل/ 86
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «مرغی که تخم طلا می‌گذاشت، مرد» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۱۲۰۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۰۴


باشگاه ضرب‌المثل/ 85
در باشگاه ضرب‌المثل امروز حکایت کوتاهی را از ضرب‌المثل «دوغ و دوشاب یکی است» می‌خوانید.
کد خبر: ۵۵۰۶۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۳۰