شاخص کیفیت هوای تهران
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول است.
کد خبر: ۸۶۹۸۵۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۷

شاخص کیفیت هوای پایتخت بر روی عدد ۹۹ قرار دارد و کیفیت هوا کاهش پیدا کرده است.
کد خبر: ۸۶۶۵۴۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین شاخص هوا هم‌اکنون بر روی عدد ۱۲۶ قرار گرفته و هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس است.
کد خبر: ۸۶۱۰۷۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت بر روی عدد ۱۳۱ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های خاص ناسالم است.
کد خبر: ۸۶۰۵۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۷۹ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.
کد خبر: ۸۵۹۹۴۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، شاخص آلودگی هوا بر روی عدد ۸۱ یعنی در بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۸۴۴۴۴۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

هم اکنون شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۷۱ یعنی بازه قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۸۳۵۵۹۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷

وضعیت هوا در ۵ فروردین
بر اساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا، وضعیت هوای تهران امروز با شاخص ۶۴ در شرایط قابل قبول قرار دارد.
کد خبر: ۸۰۹۵۱۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۵

ذرات معلق هوا، خودروهای کاربراتوری و خودروهای گازوئیلی سه منشاء آلودگی هوای تهران به حساب می‌آیند.
کد خبر: ۵۳۹۷۰۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۲۷