در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: بنظر می‌رسد که در ۶ ماه دوم سال، بازار طلا و سکه روند افزایشی داشته باشد.
کد خبر: ۷۱۰۶۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


محمدولی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی، نسبت به روز گذشته، ۳ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۱۰۵۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی، نسبت به روز گذشته، ۷ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۱۰۴۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی نسبت به روز گذشته، ۲۴ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۱۰۳۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با بیان اینکه حباب سکه و طلا اکنون منفی شده است، گفت: ارزش سکه در بازار‌های داخلی به ۵۰ هزار تومان زیر قیمت جهانی رسیده که این موضوع باعث رونق قاچاق طلا و سکه به خارج از کشور می‌شود.
کد خبر: ۷۱۰۲۷۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: هم اکنون طلا، از حالت سرمایه گذاری خارج شده است.
کد خبر: ۷۱۰۲۰۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی نسبت به ۵ شنبه هفته گذشته، ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۱۰۱۹۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: هم اکنون بازار طلا و سکه در ثبات است، این در حالی است که قیمت‌ها ۱ درصد نوسان دارد.
کد خبر: ۷۰۹۹۰۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی نسبت به روز گذشته، ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۰۹۷۷۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶


نوسان قیمت طلا در بازار جهانی بار دیگر ریزش قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی به کانال سه میلیون تومان را در پی داشت.
کد خبر: ۷۰۹۴۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۴


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی نسبت به ۵ شنبه هفته ۲۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۰۹۳۹۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی نسبت به روز گذشته، ۲۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۰۹۰۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی نسبت به روز گذشته ۳۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۰۸۹۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی نسبت به روز گذشته، ۲۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۰۸۸۲۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی نسبت به روز ۵ شنبه ۲۷ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۰۸۵۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی نسبت به روز گذشته، ۲۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۰۸۲۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۳


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی نسبت به روز گذشته ۱۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۰۸۱۳۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۲


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۰۸۰۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی نسبت به روز گذشته ۲۰ هزار تومان کاهش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۰۷۸۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱


در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفت: سکه امامی نسبت به ۵ شنبه گذشته ۳۵ هزار تومان افزایش قیمت داشته است.
کد خبر: ۷۰۷۷۷۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰