تجهیزات و یگان های بیشتر ارتش سوریه وارد شهر تل تمر در حومه حسکه شدند.
کد خبر: ۷۱۱۵۳۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


وزیر کشور مطرح کرد:
وزیر کشوردر خصوص تبادل بین مرزی مواد مخدر به وسیله منجنیق گفت: اینطور اتفاقات همیشه بوده اما نیرو‌های مررزبانی در حال رصد هستند.
کد خبر: ۵۵۹۷۹۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۹