بیماری مشترک با حیوان
قسمت پنجم و ششم مستند دومینو بعد از ۱۵ ماه راهی آنتن می‌شود.
کد خبر: ۸۶۱۸۶۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

دانشیار گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: بسیاری از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام درمان‌پذیر هستند.
کد خبر: ۸۴۸۶۲۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

با بویی، کوالایی که به خاطر مشکل ژنتیکی رنگ چشمانش با هم متفاوت است و به همین دلیل با نام خواننده معروف صدایش می‌کنند آشنا شوید.
کد خبر: ۵۶۸۷۵۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲