اگر نمی توانید درست بشنوید، به صداهای اطراف خود واکنش نشان دهید، متوجه صحبت ها شوید و... همه این موارد باعث کاهش اعتماد به نفس و حتی استرس شدید می شود.
کد خبر: ۵۹۲۳۵۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۴