صادرات شیرخشک
معاون وزیرجهاد گفت: سال گذشته بیش از ۱۸۵ هزار تن شیرخشک تولید کردیم که حدود ۹۵ هزار تن آن به سایر نقاط دنیا صادر شد.
کد خبر: ۸۷۳۴۸۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

رئیس هیئت مدیره انجمن شیرخشک گفت: با توجه به دپوی ۵۰ هزارتن شیرخشک در کارخانجات انتظار می‌رود که اصلاح ارزش پایه گمرکی صورت بگیرد.
کد خبر: ۸۷۲۵۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: پیش بینی می شود که تولید شیرخشک تا پایان سال به مرز ۳۰۰ هزار تن برسد.
کد خبر: ۸۷۲۰۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۷

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک صنعتی گفت: بنابر آمار تولید ماهیانه شیر خشک به ۱۸ تا ۲۰ هرار تن رسیده است.
کد خبر: ۸۷۱۷۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۳

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار ماهیانه ۶ هزار تن شیرخشک در کشور مصرف می‌شود.
کد خبر: ۸۷۰۶۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۹

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: بنابر آمار ماهانه ۵ میلیون قوطی شیرخشک نوزاد در کشور مصرف می‌شود و مشکلی در تولید نداریم.
کد خبر: ۸۷۰۴۱۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۶

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به افزایش حجم تولید در ماه‌های اخیر، بیش از ۴۵ هزارتن شیرخشک در کارخانجات دپو شده است.
کد خبر: ۸۷۰۰۶۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۰

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار سالانه ۸۰ هزار تن شیرخشک مورد نیاز کشور است.
کد خبر: ۸۶۹۷۹۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۶

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: براساس آمار تولید ماهانه شیرخشک از ۲۰ هزار تن فراتر رفته که با احتساب نیاز بازار داخل ۱۳ تا ۱۴ هزار تن مازاد بر نیاز است.
کد خبر: ۸۶۸۷۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیرخشک تا پایان سال به ۱۵۰ هزار تن برسد که بیش از ۲ برابر نیاز کشور است.
کد خبر: ۸۶۷۵۵۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که تولید ماهانه شیرخشک از ۲۰ هزار تن فراتر رفته است.
کد خبر: ۸۶۷۳۴۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی:
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تولید شیرخشک تا پایان سال به ۱۵۰ هزارتن برسد، درحالیکه حداکثر مصرف داخل ۷۰ هزارتن است.
کد خبر: ۸۶۶۶۵۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۲

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آخرین آمار، دپوی شیرخشک در کارخانجات به ۴۴ هزارتن رسیده است که هرچه سریع‌تر باید تمهیداتی اتخاذ شود.
کد خبر: ۸۶۵۲۸۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: هم اکنون ۱۰۰ درصد شیرخشک پایه نوزاد در داخل کشور قابل تامین است.
کد خبر: ۸۶۴۸۶۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار ماهانه بیش از ۲۰ هزارتن شیرخشک در کشور تولید می‌شود که این میزان مازاد بر نیاز کشور است.
کد خبر: ۸۶۴۴۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک گفت: ماهانه بیش از ۲۰ هزارتن شیرخشک در کشور تولید می شود.
کد خبر: ۸۶۲۴۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۸

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با توجه به افزایش تولید، امکان صادرات ماهانه ۲۲ تا ۲۴ هزار تن شیرخشک در ۶ ماهه دوم سال وجود دارد.
کد خبر: ۸۶۰۰۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۸

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: بنابر آمار سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن شیرخشک در کشور تولید می‌شود که ۷۰ تا ۸۰ هزار تن آن مصرف تولید داخل است.
کد خبر: ۸۵۹۷۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۴

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک صنعتی گفت: بنابر آمار ماهانه بیش از ۱۸ هزار تن شیر خشک تولید می‌شود.
کد خبر: ۸۵۹۳۴۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۹

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی گفت: با افزایش تولید شیرخام در فصل سرما پیش بینی می‌شود که تولید ماهانه شیرخشک از ۲۰ هزارتن فراتر رود.
کد خبر: ۸۵۸۹۵۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

۱۲۳۴