واشنگتن پست در گزارشي به قلم "ري تکيه"؛
واشنگتن پست نوشت با توجه به واقعيت هاي موجود، زمان آن رسيده است قدرت هاي بزرگ رويکرد حداکثري را در ديپلماسي با ايران در پيش بگيرند.
کد خبر: ۴۵۹۵۴۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۲۳


روزنامه واشنگتن پست نوشت ايران بايد جديت خود را در مذاکرات هسته اي نشان دهد.
کد خبر: ۴۵۹۳۴۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۷/۲۲


اذعان واشنگتن پست:
روزنامه "واشنگتن پست در مقاله جديد خود تحت عنوان "اكنون زمان به نفع ايران است" اذعان نموده كه كشورمان برنده بزرگ مذاكرات هسته اي برگزار شده در آلماتي قزاقستان بوده است.
کد خبر: ۴۲۹۱۶۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۲/۱۱


روزنامه "واشنگتن پست در مقاله جديد خود تحت عنوان "اكنون زمان به نفع ايران است" اذعان نموده كه كشورمان برنده بزرگ مذاكرات هسته اي برگزار شده در آلماتي قزاقستان بوده است.
کد خبر: ۴۲۹۱۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۱/۱۲/۱۲