رئیس‌جمهور افغانستان گفت: باید در مقابل تهدید تروریزم به مثابه یک قوه واحد بایستیم و با یک راه‌حل درازمدت که با اجندای درازمدت تروریستان برابری کند، با آن برخورد کنیم.
کد خبر: ۶۲۵۰۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹