مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهار محال و بختیاری، از توزیع و حمل ۲۰ هزار و ۵۶۱ تن کود شیمیایی اوره تا پایان بهمن ماه امسال در استان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۷۳۳۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع ۴۵۰ تن کود اوره در نیمه دوم بهمن ماه در لردگان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۸۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۲۰


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع ۱۳۲ تن کود اوره در دی ماه امسال در شهرستان اردل خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۰۲۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع ۳۲۲ تن کود اوره در دی ماه امسال در شهرستان شهرکرد خبر داد.
کد خبر: ۷۶۵۰۰۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۱۳


در ۱۰ ماه امسال، ۳۲۲ تن کود سولفات پتاسیم در بین کشاورزان استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد.
کد خبر: ۷۶۴۵۴۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۹


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از حمل و توزیع ۱۷۵ تن کود سوپرفسفات تریپل در ۱۰ ماهه امسال در استان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۴۴۷۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۸


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از تامین و توزیع یک هزار و ۴۳۵ تن کود اوره در ۱۰ ماه امسال در سامان خبر داد.
کد خبر: ۷۶۴۱۷۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۶


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع سه هزار و ۷۵۷ تن کود شیمیایی اوره از ابتدای امسال تاکنون در شهرستان شهرکرد خبر داد.
کد خبر: ۷۶۴۰۷۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۵


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع ۱۸ هزار و ۵۸۸ تن کود اوره از ابتدای امسال خبر داد.
کد خبر: ۷۶۳۹۲۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴


آذر ماه سال جاری۳۰ تن کود اوره در شهرستان فارسان توزیع شد.
کد خبر: ۷۶۲۹۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۴


از ابتدای امسال، ۱۶ هزار و ۵۶۰ تن کود اوره در شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری توزیع شده است.
کد خبر: ۷۶۱۲۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۰


۱۳۵ تن کود ازته در شهرستان اردل استان چهارمحال و بختیاری توزیع شد.
کد خبر: ۷۵۷۲۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۵


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع ۱۶ هزار و ۳۵ تن کود اوره در این استان خبر داد.
کد خبر: ۷۵۷۰۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از تامین و توزیع ۹۹ تن کود سولفات پتاسیم در استان خبر داد.
کد خبر: ۷۵۷۰۹۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۴


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع یک هزار و ۳۷۶ تن کود ازته و پتاسه در شهرستان کیار خبر داد.
کد خبر: ۷۵۴۰۵۳۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


در نیمه نخست امسال، یک هزار و ۱۷۱ تن کود ازته در شهرستان لردگان توزیع شد.
کد خبر: ۷۵۳۹۲۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۶


از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۵ هزار و ۱۸۵ تن کود ازته در استان چهارمحال و بختیاری توزیع شده است.
کد خبر: ۷۵۳۶۱۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


در نیمه نخست امسال، یک هزار و ۳۷۶ تن کود ازته و پتاسه در شهرستان کیار توزیع شد.
کد خبر: ۷۵۳۴۳۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱


در نیمه نخست امسال، ۹۹۹ تن کود ازته در شهرستان فارسان توزیع شد.
کد خبر: ۷۵۳۳۷۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی چهارمحال و بختیاری، از توزیع ۳ هزار و ۳۴ تن کود اوره در شهرستان شهرکرد خبر داد.
کد خبر: ۷۵۳۲۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


۱۲