ابتدای دنیا
بیگ بنگ؛ نام نظریه ای که بر این عقیده است جهان براثر انفجاری بزرگ بوجود آمده است و آن را عاملی برای میلاد این جهان می دانند.
کد خبر: ۶۶۹۶۳۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶