عکاس مسیحی و انگلیسی، عکاسی از راهپیمایی اربعین را برای خود شروعی دوباره می‌داند و از این راهپیمایی به عنوان یک جنبش اجتماعی و ارزیابی ارزش‌های فرهنگی و تاریخی جهان اسلام یاد می‌کند.
کد خبر: ۷۱۰۷۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۵