نگاهی به بازار معاملات مسکن/
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۱۷ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۲۹۸۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۹


نگاهی به بازار معاملات مسکن/
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۱۵ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۲۸۶۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
یک دستگاه واحد مسکونی ۱۲۶ متری با عمر بنای یک سال، واقع در منطقه پونک به قیمت ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۷۲۸۶۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۸


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی ۵۰ متری با عمر بنای ۱۰ سال، واقع در منطقه نواب به قیمت ۱۷ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد که قیمت کل آن یک میلیارد تومان است.
کد خبر: ۷۷۲۷۷۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶


نگاهی به بازار معاملات مسکن/
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۶ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۲۷۱۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶


نگاهی به بازار معاملات مسکن/
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۸ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۲۵۹۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی ۱۵۰ متری با عمر بنای یک سال، واقع در خیابان مهران پور به قیمت ۴۱ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۷۲۵۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی ۵۰ متری با عمر بنای ۱۰ سال، واقع در منطقه پونک به قیمت ۴۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۷۲۵۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵


نگاهی به بازار معاملات مسکن/
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۱۲ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۲۴۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۴


نگاهی به بازار معاملات مسکن/
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۱۰ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۲۳۴۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی ۶۵ متری با عمر بنای یک سال، واقع در منطقه نازی آباد به قیمت ۱۷ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۷۲۳۴۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳


نگاهی به بازار معاملات مسکن/
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۸ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۲۲۲۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی ۱۱۳ متری با عمر بنای ۱۵ سال، واقع در منطقه شیخ بهایی به قیمت ۵۵ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۷۲۲۱۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی ۱۰۰ متری با عمر بنای یک سال، واقع در منطقه اقدسیه به قیمت ۶۰ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۷۲۲۱۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲


نگاهی به بازار معاملات مسکن/
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۲۱۰۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی ۵۰ متری با عمر بنای ۱۰ سال، واقع در منطقه تهرانپارس به قیمت ۳۵ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۷۲۱۰۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


نگاهی به بازار معاملات مسکن/
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا 6 سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۱۸۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸


نگاهی به بازار معاملات مسکن/
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۵ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۱۶۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


نگاهی به بازار معاملات مسکن؛
هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی ۷۰ متری با عمر بنای ۱۰ سال، واقع در منطقه افسریه به قیمت ۱۷ میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۷۷۱۶۹۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


نگاهی به بازار معاملات مسکن/
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۷ سال را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۱۵۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶