البرز رتبه برتر در پیشبرد این طرح؛
معاونت بهبود و تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی البرز گفت:کشاورزی حفاظتی در اراضی زراعی البرز باهدف جلوگیری از فرسایش خاک اجرا شده است.
کد خبر: ۷۲۰۸۴۱۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۶