فیلم کلاس «دانش فنی تخصصی» پایه دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۱۴۹۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲


فیلم کلاس «کارگاه گرافیک» پایه دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۶۱۴۹۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲


فیلم کلاس طراحی داخلی پایه یازدهم و دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۹۱۰۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۱


فیلم کلاس نقشه‌کشی معماری پایه یازدهم و دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۷۸۱۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰


فیلم کلاس خط در گرافیک رشته گرافیک پایه دوازدهم شاخه فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۵۵۷۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۱


فیلم کلاس عملیات تکمیلی پایه دوازدهم رشته تربیت بدنی شاخه فنی وحرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۵۴۴۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰


فیلم کلاس اخلاق حرفه‌ای پایه دوازدهم شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۵۴۴۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۰


فیلم کلاس مبانی هنر‌های تجسمی پایه دوازدهم رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۵۱۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۸


فیلم کلاس اخلاق حرفه‌ای درس مشترک پایه دوازدهم شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۴۸۹۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۵


فیلم کلاس عملیات تکمیلی پودمان برنامه ریزی تمرین رشته تربیت بدنی پایه دوازدهم شاخه فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۴۵۹۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۲


فیلم کلاس شیمی پایه دوازدهم درس مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۴۵۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱


فیلم کلاس برنامه ریزی تمرین پودمان ۱ درس عملیات تکمیلی پایه دوازدهم شاخه فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۴۵۰۶۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱


فیلم کلاس اخلاق حرفه‌ای پایه دوازدهم درس مشترک شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۴۵۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱


فیلم کلاس کارگاه گرافیک پایه دوازدهم رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۴۳۳۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰


فیلم کلاس فیزیک پودمان یک اندازه گیری ۳ شاخه‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۴۳۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۱۰


فیلم کلاس نقاشی رنگ روغن رشته چهره سازی پایه دوازدهم شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۴۰۴۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


فیلم کلاس تعمیرات سیستم سوخت و جرقه رشته مکانیک خودرو پایه دوازدهم شاخه فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۴۰۴۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


فیلم کلاس آشنایی با پرینتر لیزری پایه دوازدهم رشته الکترونیک شاخه فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۴۰۳۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷


فیلم کلاس طراحی با تکنیک مداد رشته گرافیک پایه دوازدهم شاخه فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۳۷۸۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۵


فیلم کلاس نقاشی رنگ روغن رشته چهره سازی پایه دوازدهم شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۳۵۹۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳