فیلم کلاس تعمیرات سیستم سوخت و جرقه پودمان یک رشته مکانیک خودرو پایه دوازدهم شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۳۵۹۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


فیلم کلاس آشنایی با سیستم دوربین مداربسته رشته الکترونیک و برق قدرت پایه دوازدهم شاخه فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۳۵۸۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳


فیلم کلاس دانلود فیلم کلاس نقاشی رنگ روغن، طبیعت بی جان رشته چهره سازی پایه دوازدهم شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۳۴۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱


فیلم کلاس کارتریج پرینتر رشته الکترونیک پایه دوازدهم شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۳۴۱۵۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱


فیلم کلاس دانلود فیلم کلاس تعمیرات سیستم سوخت و جرقه پودمان یک رشته مکانیک پایه دوازدهم رشته کاردانش و فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۳۴۰۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۱


فیلم کلاس تعمیرات سیستم سوخت و جرقه پودمان یک رشته مکانیک پایه دوازدهم رشته کاردانش و فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۳۲۹۴۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۳۰


فیلم کلاس آموزش نرم افزار اتوکد مشترک بین تمامی رشته‌ها و پایه‌ها که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۳۱۷۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹


فیلم کلاس نقاشی رنگ روغن پایه دوازدهم رشته چهره سازی شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۳۰۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۸


فیلم کلاس آموزش نرم افزار اتوکد مشترک بین تمامی رشته‌ها و پایه‌ها که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۲۹۳۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷


فیلم کلاس طراحی مد و لباس سفارشی پایه دوازدهم شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۲۵۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳


فیلم کلاس نقاشی رنگ روغن رشته چهره سازی پایه دوازدهم شاخه کاردانش و فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۲۵۶۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳


فیلم کلاس آموزش نرم افزار اتوکد مشترک بین تمامی رشته‌ها و پایه‌ها که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۲۳۲۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱


فیلم کلاس طراحی مد و لباس سفارشی پایه دوازدهم شاخه فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۲۰۹۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


فیلم کلاس نقاشی رنگ روغن پایه دوازدهم رشته چهره سازی شاخه کاردانش که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۲۰۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


فیلم کلاس آموزش نرم افزار اتوکد برای تمامی پایه‌های تحصیلی مشترک بین دو رشته نقشه کشی ساختمان و معماری داخلی کاردانش که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۷۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵


فیلم کلاس دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی و حرفه‌ای که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۵۱۵۹۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۱۴


فیلم کلاس دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۴۹۴۰۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۶


فیلم کلاس دانش فنی و تخصصی پایه دوازدهم که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۹۲۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


فیلم کلاس استاندارد تعمیر برق خودرو پایه دوازدهم که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۹۲۰۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۷


فیلم کلاس استاندارد گرافیک رایانه پایه دوازدهم که توسط شبکه چهار تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۹۰۳۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶