فیلم کلاس مطالعات اجتماعی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۵۷۶۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۴۸۹۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۴۰۰۰۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۴


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۳۱۳۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۲۸۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۳۱۳۸۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴


فیلم کلاس مطالعات اجتماعی پایه هشتم که توسط شبکه آموزش تولید شده، در سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر شده است.
کد خبر: ۷۲۷۲۸۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۶