علائم غیرحتمی با ظهور ارتباط شدیدی ندارند، زیرا ممکن است برخی از آن‌ها اصلاً واقع نشود، ولی ظهور تحقق یابد و احتمال دارد برخی از نشانه‌ها حادث شود، ولی ظهور توأم و همزمان با آن‌ها شکل نگیرد.
کد خبر: ۷۳۰۹۸۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۰