قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۲۰۸۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۱


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۱۹۲۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۹


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۱۸۰۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۱۶۷۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۷


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۱۵۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۱۴۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۵


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۱۳۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۱۱۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۱


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۱۰۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۰


شرکت اپل در نسل اول از آیپدهای خود از دو درگاه برای اتصالات به تبلت استفاده می کرد.
کد خبر: ۷۷۱۰۰۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۱


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۸ فروردین ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۰۸۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۸


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۰۸۰۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۰۷


بر اساس گزارش جدیدی که از منابع آگاه در دسترس قرار گرفته، ممکن است اپل خیلی زود آماده ارائه یک تبلت جدید شود.
کد خبر: ۷۷۰۲۱۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۹


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۸ اسفند ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۰۱۷۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۸


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۷ اسفند ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۷۰۰۲۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۷


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۶ اسفند ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۶۹۸۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۶


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۵ اسفند ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۶۹۷۹۰۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۵


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۴ اسفند ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۶۹۶۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۴


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۳ اسفند ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۶۹۵۲۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۳


قیمت تبلت‌های متنوع از برند‌های مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۲۰ اسفند ۹۹ را در این خبر مشاهده کنید.
کد خبر: ۷۶۹۲۰۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۲۰