بوشهر از دیرباز همسایه خلیج فارس است و زندگی مردمانش با این آبراهه پیوندی دیرینه و ناگسستنی دارد.
کد خبر: ۷۳۳۴۳۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰