یک کرامپ عضلانی به واسطه انقباض ناگهانی و غیرقابل کنترل در عضله ایجاد می‌شود. زمانی که عضلات منقبض می‌شوند، فیبر‌های عضلانی کوتاه شده و تنش در عضله افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۷۳۵۸۰۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۲