جامعه ورزش در مبارزه با رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی پرچمدار بوده و ورزشکاران ایران در میادین مختلف از مبارزه با ورزشکاران این کشور جعلی خودداری کرده اند.
کد خبر: ۷۵۷۷۵۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۰


استاد، عشق خود را به شاگردانش هم منتقل کرد و بعد از مدتی، دانشجویان فلسطینی که با فتحی نشست و برخاست داشتند، تشکیلاتی کوچک به راه انداختند به نام جنبش «جهاد اسلامی فلسطین».
کد خبر: ۷۳۸۳۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۰


ابوشریف در نشست خبری «مسجد‌الاقصی اولویت اسلامی»:
نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت: طرح‌های محمود عباس برای سازش با اسرائیل با شکست روبه‌رو شده است.
کد خبر: ۶۱۷۷۳۸۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۲


گاهى بعضى از جوانهاى ما که مراجعه میکنند و جوابى نمى‌شنوند، به من نامه مینویسند و التماس میکنند که اجازه بدهید ما برویم در صفوف مقدّم با رژیم صهیونیستى بجنگیم. ملّت، عاشق مبارزه‌ى با صهیونیست‌ها است و جمهورى اسلامى‌ [هم این را] نشان داده است.
کد خبر: ۵۰۶۶۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۹/۱۸